Prijave za izlagače

PRIJAVITE SE!

Pravovremena prijava

Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma.

Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

Pozivnica za sajam SASO 2016.

Prijavnica za SASO 2016

Prvi put sudjelujete na sajmu?

Korak 1:  Ispuniti prijavni materijal za sudjelovanje na sajmu.
Korak 2:  Kontaktirati tvrtku koja će Vam urediti izložbeni prostor.
Korak 3:  Dostavite na vrijeme promotivni materijal za marketing aktivnosti koje ste zakupili.
Korak 4:  Slijediti upute iz prijavnog pravilnika vezano za plaćanja, ulazne i izlazne dozvole, vrijeme uređenja štanda, radno vrijeme sajmišta, čuvanje imovine i drugo.
Korak 5:  Budite u kontaktu sa Vašim prodajnim predstavnikom iz Sajma Split.