19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

19. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 21.-24.10.2015.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

Prijavi se

Pravovremena prijava
Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma. Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

Vijesti

Copyright © 2013 SASO Sajam - Split