20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

20. međunarodni sajam SASO
Split, Spaladium Arena, 26.-29.10.2016.

Uložite samo četiri dana u unaprijeđenje Vašeg poslovanja!

Prijavi se

Pravovremena prijava
Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma. Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

Vijesti

Copyright © 2013 SASO Sajam - Split