19. Međunarodni sajam SASO 2014.

SPLIT 22. - 26.10.2014.

<
Prijavi se

Pravovremena prijava
Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma. Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

Vijesti

hgk_banners514x305_28 Istraživanje potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malom i srednjem gospodarstvu

Hrvatska gospodarska komora sudjeluje u projektu „Istraživanje potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malom i srednjem gospodarstvu“ Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencije za zemlje Jugoistočne Europe (SEECEL). Istraživanje je dio regionalnoga projekta te obuhvaća osam zemalja: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Srbiju i Tursku.   Istraživanje će se provesti online […]

min Odabrano 28 projekata malih i srednjih poduzetnika koji će se financirati iz Strukturnih fondova Europske unije

Na današnjoj konferenciji Ministarstva poduzetništva i obrta predstavljeno je 28 projekata malih i srednjih poduzetnika koji su odabrani za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednih preko 640 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva kojima će se financirati ti projekti je 249.430.113,88 kuna, a 28 projekata trebalo bi otvoriti i 650 novih radnih mjesta. […]

Copyright © 2013 SASO Sajam - Split